Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Zo života farnosti

Previous Next

20. VÝROČIE FARNOSTI A DOMINIKÁNSKEHO KONVENTU VO ZVOLENE - ZÁPAD

V dňoch 26.-30.10.2018 sme si pútavým programom pripomenuli 20. výročie farnosti Zvolen - Západ a Dominikánskeho konventu vo Zvolene...

 

Previous Next

OTCOV DEŇ

Dňa 17.6.2018 sa dvor dominikánskeho kláštora premenil na miesto stretnutia rodín farnosti. Nebola núdza o jedlo, nápoje a ani o zábavu. Tí, čo prišli si mohli napríklad vychutnať pečené bravčové kolená, pripravené priamo na nádvorí. Pre deti mládežníci pripravili súťaže a hry ako hokej, ping pong alebo veľké človeče nehnevaj sa. Účastníci stretnutia hodnotili akciu ako dobrú príležitosť na spoločné zdieľanie živej viery v rámci nášho spoločenstva. Deň otcov sa takto spojil s oslavou nášho Boha Otca.

 

Admin

Previous Next

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Dňa 13.5.2018 prijalo po prvý krát sviatosť oltárnu 35 detí našej farnosti (17 dievčat a 18 chlapcov). Príprava bola od začiatku školského roka (celkom 9 stretnutí), viedol ju fr. Šimon TYROL so skupinou 15 animátorov a bola zameraná na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej. Formácia prvoprijímajúcich bola previazaná s ich rodinami a so spoločenstvom veriacich. Počas prípravy deti získali poznatky a dostali svedectvá k tomu, aby spoznali živého Ježiša Krista a zároveň dôležitosť čistého srdca, pre Jeho dôstojné prijatie v Eucharistii. Všetkým prvoprijímajúcim želáme do ďalšieho života vytrvalosť vo viere a hojnosť Božích milostí... - nikdy by nemali zabudnúť, že †=♥♥♥... 

Admin

Previous Next

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH - TÚŽBA
PO BOHU

Počas víkendu 17. až 19. augusta sa odvážni mladí z našej farnosti vydali na cestu duchovnej premeny. Na fare v Novom Smokovci sme sa spolu s pátrom Šimonom zamýšľali nad dôležitosťou vzťahu k Bohu v našich životoch. Cez známe podobenstvá pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia sme skúmali, kde je naše srdce, či sme stratení ďaleko od nášho Otca, ako márnotratný syn či stratená ovečka, alebo sme stratení v dome svojho Otca, v cirkvi, podobne ako drachma a starší brat. Modlitba krížovej cesty na jedinečnej kalvárii v Tatrách, prechádzka nádherným prostredím týchto veľhôr a zotrvávanie v Ježišovej blízkosti skrze adoráciu nám pomohli uvedomiť si veľkú Božiu lásku k nám, napriek tomu, ako málo túžime po dennodennom stretnutí s Ježišom. Naše stretnutie bolo zavŕšené výzvou pápeža Františka, aby sme neboli gaučoví mladí bez snov, ale naopak plní ochoty slúžiť každému okolo seba. Veľkým vzorom v tom je nám aj dominikánsky blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Muž blahoslavenstiev, ako ho nazval sv. Ján Pavol II., sa dennodenne s radosťou venoval tým najbiednejším. Dával im oveľa viac, ako len materiálne veci, dával im seba samého. „Pozemské priateľstvá žiaľ jedno za druhým vnášajú do nášho srdca bolesť z odlúčenia od tých, ktorých milujeme. Ja by som však chcel, aby sme uzavreli pakt, ktorý nepozná pozemské hranice ani časové obmedzenie: spojenie v modlitbe.“ V duchu týchto slov sme sa stali členmi spoločenstva „Pakt Pier Giorgia Frassatiho.“ Podľa jeho vzoru chceme každý deň vykonať jeden skutok milosrdenstva a pomodliť sa krátku modlitbu. Táto jednoduchá, no i náročná cesta vydláždená skutkami lásky nakoniec vedie do neba... Tak majme odvahu na ňu vykročiť!

 

MH

Strana 1 z 2

© 2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Free Joomla! template by L.THEME