Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Zo života farnosti

Previous Next

OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA - P. ŠIMON (50)

Dňa 2.6.2019 sme spoločne oslávili životné jubileum p. Šimona, administrátora farnosti Zvolen – Západ, ktorý sa  27.mája dožil 50 rokov. Svoje okrúhle narodeniny oslávil aj so svojimi farníkmi...

A tak sa prvá júnová nedeľa na Západe niesla aj v znamení osláv. Popoludní sme sa stretli v kostole sv. Dominika, kde sa konala krátka pobožnosť, pri ktorej sme sa spoločne pomodlili aj deviatnik k Duchu Svätému. Po požehnaní sme zablahoželali pátrovi Šimonovi k jeho jubileu. Administrátor našej farnosti sa vo svojom živote chce upriamovať aj na prehlbovaní svojej viery. Zároveň vyjadril aj vďačnosť za roky, ktoré sa dožil: „Ďakujem veľmi za život, ďakujem svojim rodičom, pretože ja som bol už piatym dieťaťom a to nie je také samozrejmé sa narodiť. S pribúdajúcimi rokmi si uvedomujem nesmiernu vzácnosť viery, krstu a v mojom prípade aj svätenia, že z tohto uhla pohľadu už vek veľmi málo znamená. Ako píše sv. Pavol, že telo chradne, síl ubúda, ale duch sa vzpružuje a nad tým asi najviac rozmýšľam a to by som chcel, aby môj duch a moja túžba po Ježišovi rástli.“

Po pobožnosti sme sa presunuli do Klubu u Jakuba, kde sa stretlo naozaj mnoho veriacich a spolu sme tak mohli osláviť toto životné jubileum. Šikovné žienky pripravili bohaté pohostenie a všetci spolu sme zaspievali tradičné „Živio“.

Páter Šimon sa už dnes môže tešiť na nadchádzajúce dni a týždne. V novembri totiž pocestuje do Svätej Zeme – Jordánska, čo je spoločný dar od farníkov. Týmto mu nielen gratulujeme k dožitým 50. narodeninám, ale aj ďakujeme za jeho službu na našom sídlisku a vyprosujeme mu ešte veľa zdravia, síl a Božej milosti v jeho ďalšom pôsobení vo farnosti.  „Ďakujem za všetky dary a veľmi sa teším, že sa stretlo mnoho farníkov, poďakovali sme pobožnosťou a vytvorilo sa požehnané spoločenstvo“, dodal oslávenec.

 

Alžbeta Paulíková

Previous Next

SVÄTÉ PRIJÍMANIE - 2019

V nedeľu 12.5.2019 o 10:30 hod. bola v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania...
Prosíme o modlitbu za deti a rodiny prvoprijímajúcich.

Previous Next

MLÁDEŽNÍCKA KRÍŽOVÁ CESTA

12.4.2019

S veľkou dávkou odvahy a s ešte väčšou nádejou, že mi porozumiete, by som ju skôr nazval krížovou cestou Ducha Svätého.

Dovoľte mi priblížiť to, ako vznikala táto krížová cesta. Snáď to je aj jediným možný spôsob ako objasniť úvodnú vetu.

Stretnutie s mládežou, dohadovanie cieľa krížovej cesty, to za koho ju obetujeme a už sme mohli ísť na to.

Za odvahu mladých ľudí. Pretože my, mladí, máme skutočne veľa odvahy. No nie vždy ju využívame správne. Tento dar je skôr akoby urýchľovačom k dosiahnutiu cieľa. A ciele nás mladých, nie sú vždy tie správne.

Úvodné zamyslenie a zamyslenie 12tich zastavení bolo prednesených, akoby ich na krížovej ceste rozprával sám Ježiš. Aj preto to bola cesta Ducha Svätého. Síce som sa snažil naplno uplatniť svoje doterajšie vzdelanie aj tak tomu predchádzalo množstvo modlitieb, rozlišovania a predovšetkým mojich vlastných sĺz, ktorým som sa nedokázal ubrániť, počas toho ako mi Duch kládol na srdce, čo chce ostatným povedať. Samozrejme, muselo to prejsť „cenzúrou“ liturga konventu.

Mládež z farnosti si tiež zobrala neľahkú úlohu. Ukázať, že krížová cesta nie je minulosť krutého spôsobu popravy v Rímskom impériu, ale stále aktuálnou ba až každodennou záležitosťou našich životov. V škole, rodine, alebo napríklad v oblasti sebaprijatia. Prostredníctvom scénok, vybraných pesničiek, a premyslene vytvorenej atmosféry, pozorovateľov priam vtiahla do priebehu krížovej cesty. Podarilo sa im ukázať to, čo slová nemohli vystihnúť, a poskytnúť príležitosť Ježišovi prehovoriť zo svojej cesty k nám a k našim súčasným problémom.

Verím, že vďaka vzájomnej spolupráci sme dokázali poskytnúť dôkaz, že Ježiš na krížovej ceste myslel aj na nás, ľudí 21. storočia . Že nikto z nás na nej nestojí vedľa, nie je nikto kto by ušiel jeho pozornosti. Že jeho cesta bola jedna, ale už pre všetky veky. Teraz je už našou cestou Ježiš sám.

 

brat Tomáš

Previous Next

FARSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA HORU BUTKOV

Dňa 7. apríla 2019 sa uskutočnila farská krížová cesta na horu Butkov, najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Vrch Butkov (765 m n. m.) sa nachádza pri Ladcoch v Ilavskom okrese (zo ZV probližne dve hodiny autom). V júli 2012 toto miesto navštívil známy exorcista, františkánsky minorita z Malty, páter Elias Vella. Po návšteve kameňolomu a cementárne Ladce požehnal fabrike ako aj doline Považia, asi ho prostredie oslovilo a tak navrhol aby bol na priľahlej hore postavený kríž. Vďaka nemu už od roku 2013 stojí na vrchu 12 metrový železný kríž. Postupne sa miesto umiestnenia kríža a jeho okolie zveľaďovalo a pribudli pamätníky sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny.  V roku 2016 postavili kaplnku Božieho milosrdenstva a kamennú krížovú cestu Božieho milosrdenstva. Ako posledné pribudla 9 metrov vysoká socha Panny Márie - Matky milosrdenstva a päť kaplniek svätcov, ktoré dopĺňajú areál úcty Panny Márie. Takto vzniklo Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Tieto informácie nám poskytol priamo na mieste osobne generálny riaditeľ cementárne pán Antona Barcík, ktorý celé dielo s pomocou Božou zrealizoval.

Na spiatočnej ceste sme mali ešte krátku zastávku s občerstvením, ktoré pripravili naše šikovné farníčky.

Každý, kto tam bol a niesol nejaký kríž, či životné trápenie, mal na tomto premodlenom mieste možnosť ľahšie odovzdať svoje utrpenie Pánovi, a tak vo väčšej hĺbke prežiť náš hlavný cieľ – krížovú cestu. Nie je ľahké niesť kríž, cez kríž ale vedie cesta spásy. Nie je to však dôvod na smútok, lebo samotný Boh nám ho pomáha niesť ak mu to dovolíme.

Na záver len toľko, ťažko to opísať slovami, treba to zažiť!

†= ♥♥♥

 

JK

Previous Next

ROZLÚČKA S PÁTROM AKVINASOM

Dňa 6. apríla 2019 o 11:00 hod.  sme sa navždy rozlúčili s pátrom Akvinasom, pravdepodobne najstarším kňazom na Slovensku. Páter Akvinas (Juraj Gabura) sa narodil  17.1.1915 v Dolnom Kubíne (Veľký Bysterec) a zomrel 29.3.2019 v Dunajskej Lužnej ako 104 ročný. Prežil dve svetové vojny, počas komunizmu bol odsúdený na doživotie avšak po ôsmich rokoch strávených v najprísnejších väzniciach bol prepustený na amnestiu. Ako otec slovenských dominikánov zasvätil celý svoj život nielen intenzívnemu apoštolátu v rodinách, ale aj obnove a zakladaniu kláštorov. Práve jemu patrí vďaka za to, že v súčasnosti je na Slovensku niekoľko funkčných rehoľných dominikánskych domov.

Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bol Akvinasov priateľ a spolubrat kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup. Pohrebné obrady celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorému bol páter Akvinas v dávnej minulosti primičným kazateľom.

Pred svätou omšou bol  v  Klube u Jakuba premietaný dokumentárny film „Akvinas - svedok viery“, ktorý zachytáva jeho život v odovzdanosti do Božej vôle (https://www.tvlux.sk/archiv/play/18479), nasledovala svätá omša, ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti v priamom prenose prostredníctvom TV Lux a rádia LUMEN. Po svätej omši sa účastníci pohrebu presunuli na Zlatý Potok, kde bol p. Akvinas pochovaný. Na záver  bola Pohrebná hostina, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra.

Bola to dôstojná rozlúčka s naším duchovným otcom. Česť jeho pamiatke!

 

JK

Previous Next

EUCHARISTICKÁ PROCESIA

V nedeľu 21. apríla 2019 bola po večernej sv. omši spoločná Eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána...


Admin

Previous Next

ZÁPADNIARI SA OBLIEKLI DO MASIEK

Aj farnosť Zvolen – Západ si dni pred pôstom užila vo veselej nálade. Pre všetkých farníkov pripravila karnevalovú zábavu. Do masiek sa obliekli malí aj veľkí.

Typickou akciou fašiangového obdobia je karneval, ten svoj si užili aj na sídlisku Západ. Nechýbala dobrá hudba, hry, ale aj súťaž o najkrajšiu masku. Tradičnej zábavy sa zúčastnilo približne 40 detí, ktoré sa obliekli za princezné, motýlikov, rôzne rozprávkové postavy, ale prišli aj turisti z Čiech, väzni, futbalisti či malý basketbalista. Za deťmi nezaostávali ani ich rodičia, niektorí sa zamaskovali skutočne originálne. Medzi dospelými sme mohli vidieť pani doktorku, indiána či uja horára zo známej rozprávky o Červenej čiapočke. Súťaž o najkrajšiu masku mala však jasných víťazov. Prítomným sa najviac páčil malý šmolko Janko Beňo, ktorého sme namaľovaného na modro takmer nespoznali. Spomedzi rodičov získal najviac hlasov slimák v prevedení našej žalmistky p. Ondričkovej.

Výborná zábava pokračovala aj po vyhlásení výsledkov. Deti sa zabavili pri známych tancoch, ale aj zaujímavých hrách. Popri tom sa všetci mohli občerstviť pri švédskych stoloch. Ochotní farníci pripravili aj tradičné fašiangové jedlo – domáce šišky s lekvárom. Aj takýmto spôsobom sme si spríjemnili dni pred pôstom, počas ktorého je dobré trochu sa stíšiť a pripravovať sa na najväčšie sviatky roka – Veľkú noc. S radosťou však spomíname na skvelú spoločnú akciu a tešíme sa už na ďalšiu.

 

Alžbeta Paulíková

Foto: Marek Harazin

Previous Next

ČIERNOBIELI NA ÁBELOVEJ

Polročné prázdniny boli tento rok pre nás, miništrantov, výnimočné, lebo sme ich strávili na duchovnej obnove v Ábelovej. Stretnutie sa nieslo v duchu rozvíjania vedomej účasti na svätej omši.  S pátrom Šimonom sme spoločne odhaľovali význam liturgických gest. Hĺbku tajomstiev sme lepšie spoznávali cez konkrétne príklady a pomocou vhodných materiálov. Podobne ako sviečka, ktorú nemožno tvarovať, keď nehorí, ale len vtedy, keď je blízko plameňa, tak aj každý kresťan musí byť napojený na Ducha Svätého, aby sa jeho srdce menilo a bolo tvárne. Popri katechézach a duchovnom programe sme rozvíjali aj priateľstvá medzi sebou cez spoločenské hry a aktivity, a keďže nám prialo zasnežené počasie nebolo núdze o zábavu ani vonku. Spoločný víkend sme zavŕšili svätou omšou na sviatok zasväteného života a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle.


Michal Harazin

Previous Next

DETSKÝ SILVESTER NA ZÁPADE...

So starým rokom sa rozlúčila aj farnosť Zvolen – Západ. Pre všetky deti pripravila detskú silvestrovskú párty.

Rok 2018 je za nami a prvého januára sme sa zobudili nielen do nového dňa, ale aj nového roka 2019. S tým starým sa rozlúčili nielen dospelí, ale aj deti z našej farnosti. Silvestrovský večer sa začal tradične svätou omšou spojenou s pobožnosťou, počas ktorej sme ďakovali za uplynulý rok a všetky Božie milosti, ktoré sme počas neho dostali. Program pokračoval v Klube u Jakuba, kde bola pre deti a ich rodičov pripravená silvestrovská párty v štýle western. Deti si zatancovali pri dobrej hudbe a zároveň sa naučili aj nové hry či zábavné country tance. Pre všetkých bola pripravená výborná kapustnica, koláče, ale aj chutný vianočný punč. Silvestrovskej oslavy sa zúčastnili aj bratia dominikáni, ktorí sa takisto zabavili so svojimi farníkmi. Na záver sa všetci presunuli pred klub, kde zábava vyvrcholila odpálením malého ohňostroja.

Neskôr pred polnocou sa v kostole sv. Dominika konala aj tradičná ďakovná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Veriaci sa poďakovali za uplynulý rok a všetky dary a milosti, ktoré nám Boh dal. Veríme, že o rok sa budeme môcť opäť zabaviť a osláviť príchod nového roka, ale tiež ďakovať za všetko, čo tento rok od Boha dostaneme.

 

Alžbeta Paulíková

Foto: Peter Paulík

Previous Next

20. VÝROČIE FARNOSTI A DOMINIKÁNSKEHO KONVENTU VO ZVOLENE - ZÁPAD

V dňoch 26. až 30. októbra 2018 sme si pútavým programom pripomenuli 20. výročie farnosti Zvolen - Západ a Dominikánskeho konventu vo Zvolene...

 

Admin

Previous Next

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH - TÚŽBA
PO BOHU

Počas víkendu 17. až 19. augusta 2018 sa odvážni mladí z našej farnosti vydali na cestu duchovnej premeny. Na fare v Novom Smokovci sme sa spolu s pátrom Šimonom zamýšľali nad dôležitosťou vzťahu k Bohu v našich životoch. Cez známe podobenstvá pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia sme skúmali, kde je naše srdce, či sme stratení ďaleko od nášho Otca, ako márnotratný syn či stratená ovečka, alebo sme stratení v dome svojho Otca, v cirkvi, podobne ako drachma a starší brat. Modlitba krížovej cesty na jedinečnej kalvárii v Tatrách, prechádzka nádherným prostredím týchto veľhôr a zotrvávanie v Ježišovej blízkosti skrze adoráciu nám pomohli uvedomiť si veľkú Božiu lásku k nám, napriek tomu, ako málo túžime po dennodennom stretnutí s Ježišom. Naše stretnutie bolo zavŕšené výzvou pápeža Františka, aby sme neboli gaučoví mladí bez snov, ale naopak plní ochoty slúžiť každému okolo seba. Veľkým vzorom v tom je nám aj dominikánsky blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Muž blahoslavenstiev, ako ho nazval sv. Ján Pavol II., sa dennodenne s radosťou venoval tým najbiednejším. Dával im oveľa viac, ako len materiálne veci, dával im seba samého. „Pozemské priateľstvá žiaľ jedno za druhým vnášajú do nášho srdca bolesť z odlúčenia od tých, ktorých milujeme. Ja by som však chcel, aby sme uzavreli pakt, ktorý nepozná pozemské hranice ani časové obmedzenie: spojenie v modlitbe.“ V duchu týchto slov sme sa stali členmi spoločenstva „Pakt Pier Giorgia Frassatiho.“ Podľa jeho vzoru chceme každý deň vykonať jeden skutok milosrdenstva a pomodliť sa krátku modlitbu. Táto jednoduchá, no i náročná cesta vydláždená skutkami lásky nakoniec vedie do neba... Tak majme odvahu na ňu vykročiť!

 

MH

Previous Next

OTCOV DEŇ

Dňa 17. júna 2018 sa dvor dominikánskeho kláštora premenil na miesto stretnutia rodín farnosti. Nebola núdza o jedlo, nápoje a ani o zábavu. Tí, čo prišli si mohli napríklad vychutnať pečené bravčové kolená, pripravené priamo na nádvorí. Pre deti mládežníci pripravili súťaže a hry ako hokej, ping pong alebo veľké človeče nehnevaj sa. Účastníci stretnutia hodnotili akciu ako dobrú príležitosť na spoločné zdieľanie živej viery v rámci nášho spoločenstva. Deň otcov sa takto spojil s oslavou nášho Boha Otca.

 

Admin

Previous Next

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Dňa 13. mája 2018 prijalo po prvý krát sviatosť oltárnu 35 detí našej farnosti (17 dievčat a 18 chlapcov). Príprava bola od začiatku školského roka (celkom 9 stretnutí), viedol ju fr. Šimon TYROL so skupinou 15 animátorov a bola zameraná na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej. Formácia prvoprijímajúcich bola previazaná s ich rodinami a so spoločenstvom veriacich. Počas prípravy deti získali poznatky a dostali svedectvá k tomu, aby spoznali živého Ježiša Krista a zároveň dôležitosť čistého srdca, pre Jeho dôstojné prijatie v Eucharistii. Všetkým prvoprijímajúcim želáme do ďalšieho života vytrvalosť vo viere a hojnosť Božích milostí... - nikdy by nemali zabudnúť, že †=♥♥♥... 

Admin

Previous Next

MINIŠTRANTSKÝ VÍKEND

Počas víkendu Božieho milosrdenstva 6. až 8. apríla 2018 sa miništranti našej farnosti vybrali na duchovnú obnovu v Ábelovej. Víkend plný zaujímavého programu bol pre nás výnimočným, pretože sme mohli budovať nové priateľstvá a upevňovať tie staré. Čas venovaný hrám a aktivitám sa striedal s časom venovaným vzťahu k Bohu v modlitbe a svätých omšiach. Spolu s pátrom Šimonom sme uvažovali nad úlohou a poslaním miništrantov a rovnako aj nad dôležitosťou modlitby. Tak, ako majú hokejisti počas zápasu oblečené dresy, aby bolo jasné koho reprezentujú (svoj tím, mesto či krajinu...), oblečenie kňaza a miništrantov pri svätej omši vyjadruje to, že reprezentujú Krista. Krásny a pestrý spoločný víkend sme zakončili malou oslavou a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

MH

© 2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Free Joomla! template by L.THEME