Večný ruženec | Tlačiť |

Člen Večného ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum a presný čas bdenia (mesačne, alebo ročne) horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Večného ruženca v DMC Salve, ktoré pridelí evidenčné číslo.

Člen Večného ruženca sa modlí na štyri hlavné úmysly a jeho modlitba má apoštolský charakter: Radostné tajomstvá za obrátenie hriešnikov. Tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia. Bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich. Slávnostné tajomstvá za vyslobodenie duší z očistca.

Člena Večného ruženca zaväzuje: raz mesačne alebo ročne si zvoliť čas bdenia, kedy sa pomodlí všetky tajomstvá (teda radostné, svetla, bolestné a nakoniec slávnostné). Člen sa môže, ale nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.

 

Ruženec v audio formáte

Ruženec vo formáte mp3

 

NAJ.sk