Svätý ruženec | Tlačiť |

Člen Svätého ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Svätého ruženca v DMC Salve, ktoré pridelí evidenčné číslo.

Člena Svätého ruženca zaväzuje: pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný a slávnostný) za jeden týždeň (napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec).

Treba zachovať postupnosť v modlitbe celého ruženca, to znamená – najprv sa pomodliť ruženec radostný, potom svetla, bolestný a nakoniec slávnostný. Člen sa môže, ale nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.
 

Ruženec v audio formáte

Ruženec vo formáte mp3

 

NAJ.sk