Živý ruženec | Tlačiť |

Členmi Živého ruženca je skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.

Člena Živého ruženca zaväzuje: pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov RB, za duše v očistci, za Rehoľu dominikánov, za duchovných pastierov (biskupov, kňazov) a za našu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie, ktoré sa môžu meniť. (za uzdravenie, obrátenie ... ) Spoločné mesačné stretnutie RB, pri ktorom si členovia vzájomne vymenia ružencové tajomstvá napomáha k spoločnej modlitbe a vzájomnému spoznávaniu sa; odstraňuje sa tak idividualizmus a vytvára sa pravé kresťanské spoločenstvo.
 

Ruženec v audio formáte

Ruženec vo formáte mp3

 

NAJ.sk