Modlitby matiek | Tlačiť |

Ako a kedy vzniklo hnutie Modlitby matiek

Modlitby matiek (ďalej MM) vznikli ako malé skupinky, z ktorých sa postupne vytvorilo hnutie a neskôr z neho Komunita útechy – tá teraz zastrešuje MM. Sú to skupinky matiek, ktoré sa modlia za deti a tiež Modlitby otcov a novinkou sú skupinky Deti viery. Hnutie vzniklo v Anglicku v auguste 1995 a my vo farnosti Zvolen – Západ sme sa začali modliť od roku 2000. Do dnešného dňa sú skupinky MM sú prítomné v 82 krajinách sveta.

Kto a ako sa môže zapojiť do našich stretnutí

Zapojiť sa môže každá žena, ktorá cíti potrebu intenzívnejšie sa modliť, alebo sa chce modliť v spoločenstve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky alebo slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti. Stačí, keď sa s nami skontaktujú a jednoducho sa pripoja. Všetky naše skupinky sú otvorené. Stretávame sa po domoch a modlíme sa v domácnostiach. Podľa toho, aké majú matky doma možnosti. Každý mesiac sa modlíme u jednej matky, potom u inej.

Aká je naša služba vo farnosti Zvolen – Západ

Spiritualita spoločenstva MM je modlitbou prehlbovať svoju dôveru k Bohu a prísť k úplnej dôvere v Neho. My nemôžeme radiť, ale všetky problémy, s ktorými ženy prídu, vkladáme do modlitieb. Postupujeme takto, lebo takto to od nás chce Boh. Každý človek je originál, takže to, čo platilo pre mňa, nemusí platiť pre inú matku s tým istým problémom. Pretože ona prežila v celom svojom živote niečo celkom iné než ja. A Pán má pre ňu svoju cestu. Nemôžem radiť: vieš čo, sprav toto alebo choď tam a tam. My môžeme povedať len svedectvo nášho života. Najväčšie problémy, cez ktoré si nás Pán pritiahol, sú spojené s materstvom. To je naše najcitlivejšie miesto – tu reagujeme impulzívne. Či už sú to problémy s deťmi, ktoré sú choré, alebo keď prichádzajú matky, ktorých už staršie deti odišli z Božej cesty alebo vedú život úplne nezlučiteľný s Pánom. Podstatou je to, že Pán nás privádza do spoločenstva, aby sme sa spolu modlili, aby On mohol konať v našom živote. Keď mu my dovolíme, aby nás uzdravil, aby nás oslobodil, potom On cez nás môže konať v životoch našich manželov i našich detí. Nuž a keď sa mu viac otvoríme, vtedy sme schopné odovzdať mu naše starosti tak, že mu ich položíme na kríž a do jeho rúk. Vtedy pocítime úľavu, že nie všetko je na nás. Naozaj máme veľa vecí, ktoré musí zmeniť v nás a až potom môže priniesť pokoj do našich vzťahov a rodín.

Máme aj povzbudivé výsledky a konkrétne odpovede

Často sme svedkami mnohých zázrakov. Prvé veci, ktoré Pán spravil v našej skupine, aby nám hneď na začiatku ukázal, že ide s nami, je, že syn jednej našej členky sa vyliečil z rakoviny a dcéra matky, čo sa modlila s nami, sa zázračne uzdravila z leukémie. Dnes žije už 10 rokov po jej vyliečení. Máme jednu členku z MM, ktorá je už stará mama a tiež je už niekoľko rokov vyliečená z rakoviny. Avšak nie každé dieťa bolo uzdravené. Mnohé sme, žiaľ, vyprevádzali na večnosť. Najväčšie zázraky, ktoré vidíme a ktoré nás napĺňajú radosťou, sú, že Boh nás vyvádza z beznádeje. Prídu medzi nás matky, ktoré sú zničené a odchádzajú slobodnejšie, s veľkou radosťou v srdci, s nádejou, že Pán ich má rád a že ich neopustil. Nové ženy sa o nás dozvedajú od iných matiek; cez rozprávanie sa matky vzájomne povzbudzujú k modlitbám. Nikdy sme nijakú matku k nám nevolali – prichádzajú samé. Pravidelne dostávame aj Listy MM z ústredia v Bratislave na duchovné a ľudské povzbudenie.

Pozvanie

Milé farníčky, ak sa chcete zapojiť do tohto modlitebného príhovoru alebo sa len stretnúť s inými mamami, či prečítať si povzbudzujúce Listy MM, tu je náš e–mailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
A pre tie, čo viete po anglicky dávame do pozornosti webovú stránku: www.mothersprayers.org

Kontaktná osoba:
Marochničová Eva
Tel.č.: 04/535 08 70
Mobil: 0908 917 270

 

 

NAJ.sk