Kvas | Tlačiť |


Mládežnícky spevácky zbor – KVAS


...až sa všetko prekvasí... (Mt 13, 33)

Na začiatku bola myšlienka sláviť mládežnícke sväté omše už v Aule základnej školy na sídlisku Zvolen – Západ. V tom čase (1998) bola zriadená farnosť, kde žije veľa mladých rodín. Len zopár z nich našlo odvahu, chytiť do rúk hudobný nástroj a použiť „svoje zlato v hrdle“ na oslavu Pána tak, ako vedeli. Ich darom bola modlitba prostredníctvom hudby a spevu. A tak nejako vznikol náš zbor.


Pravdou je, že sme neboli dokonalí, ale o tom to bolo: chceli sme lepšie hrať, lepšie spievať, „lepšie“ sa modliť, jednoducho rásť na kvalite ducha. Chodievali sme spolu na chaty a výlety. Boli sme radi, že môžeme tvoriť spoločenstvo. A všade sa hralo, spievalo. Keď sa postavil na sídlisku kostol a kláštor, otvorili sa nové možnosti: väčšie priestory, lepšia akustika a dokonca „vlastné omše“. Postupne sa stali piatkové večery pre mnohých z nás niečím výnimočným, čo nás spájalo a napĺňalo. A trvá to dodnes.

Postupom času sa k mladým v zbore pripojili nový členovia, obohatila sa aj hudobná zložka novými hudobnými nástrojmi. Ako v každom zbore mnoho ľudí prichádzalo a mnoho ľudí odchádzalo, no každý prispel štipkou seba a posunul zbor vpred.

Prečo KVAS?

V prvom rade ide o to, že by sme chceli byť dobrým kvasom na našom sídlisku a hoci je nás relatívne málo, pokúsiť sa šíriť ďalej To, čo sme sami dostali. Povedať čo najviac ľuďom, že život je krásny a že máme Nádej. Chceme to vyhrať, vyspievať, niekedy až „vykričať“.

Na druhej strane, kvas je niečo, čo sa premieňa, ako napr. cesto kvasí, rastie. Aj my sme zatiaľ malí, nevykvasení a chceme rásť.

No a na záver, sme proste tí, Ktorí Veria A Spievajú, každý piatok o 19.00 h v kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen – Západ. Okrem piatkových sv. omší zbor každoročne pripravuje hranú a spievanú krížovú cestu, ktorá tento rok oslávila svoj 6. ročník, zúčastňuje sa na rôznych koncertoch, spieva pri sobášnych obradoch, birmovkách a iných slávnostných príležitostiach.

Zbor spieva pri mládežníckej sv. omši v piatok o 19.00h. Nácvik býva v utorok o 18.00h a v piatok o 17.30h v pastoračných priestoroch kláštora na 1. poschodí.


Vedúca zboru:
Katka Kubincová
0905/ 950 225

 

 

NAJ.sk