Kresťanský pohreb | Tlačiť |

Je poslednou službou zosnulému, pri ktorej sa Cirkev s pozostalými modlí za jeho dušu. Preto pri cirkevnom obrade, ani pred ním ani po ňom, nemajú miesto žiadne nekresťanské zvyky, ktoré sa, žiaľ, ešte udržiavajú. Pri takýchto obradoch nemá miesta občianska rozlúčka, pretože tá vznikla za totality ako vnucovanie štátnej moci a jej cieľom bolo ateizovať spoločnosť, odvádzať ju od náboženských obradov; ani dnes táto rozlúčka nemá iný nádych, preto si ju veriaci kresťania nežiadajú. Pri pohrebných obradoch nemá miesto ani "odpytovanie zosnulého".

Pri pohrebnom obrade však možno predniesť rozlúčkové prejavy. Cirkevné predpisy, vo schválenej knihe obradov hovoria, že to má byť v závere pohrebu nad hrobom. Toto miesto je totiž to najlepšie pre poslednú rozlúčku od spolupracovníkov alebo iných známych.

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého. Termín pohrebu určí pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli úmrtný list na farský úrad. Úmrtný list musí byť čitateľný a musí byť na ňom originálna pečiatka z matričného úradu. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.

Pohrebnú sv. omšu vo farskom kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen - Západ je možné dohodnúť s kňazom, ktorý zosnulého pochováva. Najmä ak sa rodina chce zúčastniť vo väčšom počte.
 

 

NAJ.sk