Farská pastoračná rada | Tlačiť |

FPR je poradným a pracovným orgánom farára (administrátora) podľa Kán. 517 § 1. FPR spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4, 32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácií pastoračného programu.

K úlohám FPR zvlášť patrí podporovať a napomáhať:
 • Uskutočňovať pastoračné plány, ktoré určí diecézny biskup
 • Dôstojne sláviť liturgiu,
 • Inkulturovať evanjelium
 • Teologickú vzdelávaciu činnosť
 • Spoločnými úlohami a akciami posilňovať vedomie spoločenstva
 • Charitatívnu činnosť
 • Odporúčať zamestnanie osôb farskému úradu a riešiť ich prípadné pracovno-právne problémy
 • Spolupracovať s organizáciami a združeniami (cirkevné a spoločenské)
 • Riešiť iné problémy farského života ako to požaduje farár (administrátor)


Na dosiahnutie týchto cieľov si FPR vytvára podľa pomerov vo farnosti potrebné štruktúry, ktoré nazývame sekcie. Sú to najmä tieto:

 • Liturgická sekcia má napomáhať prácu všetkých poverených úlohami pri liturgii.
 • Evanjelizačno-katechetická sekcia napomáha pri inkulturácii Evanjelia, uskutočňovaní pastoračných plánov a vzdelávacích programoch vo farnosti, stará sa o rozširovanie katolíckej tlače, fungovanie farskej knižnice, stará sa o katechizačnú činnosť vo farnosti a to tak pri katechizácii detí, mládeže ako aj dospelých.
 • Organizačná sekcia napomáha organizovanie potrebných prác vo farnosti.
 • Charitatívna sekcia má na starosti duchovnú i hmotnú starostlivosť o núdznych a chorých.


Ak je potrebné, môže FPR ustanoviť ďalšie sekcie na špeciálne úlohy a vymedzí im právomoc s potvrdením farára (administrátora).

Členovia:

 • Anna HANKOVÁ
 • Anetta BAKOVÁ
 • Katarína HARAZÍNOVÁ
 • Ing. Oľga FEKIAČOVÁ
 • Bc. Antónia VÝBOŠŤOKOVÁ
 • Ing. Peter ONDRIČKO
 • Mária HURŇANSKÁ
 • Hana MAXIMOVÁ
 • Jakub MATLÁK
 • Juraj JANIGA
 • Mirka HUBERTOVÁ
 

 

NAJ.sk