Farská ekonomická rada | Tlačiť |

Farská ekonomická rada (ďalej len FER) je poradný orgán farára ustanovený podľa kán. 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kánonického práva pomáhať farárovi ... – štatút farských ekonomických rád v Banskobystrickej diecéze

Členovia Farskej ekonomickej rady:

  • Ing. Anna MAZÁNOVÁ
  • Ing. Ondrej BABIC
  • Anna ADAMCOVÁ
  • Mária SARVAŠOVÁ
 

 

NAJ.sk