Aktivity farnosti | Tlačiť |
SVÄTÉ OMŠE
Pondelok - Štvrtok 06:00, 18:00
Piatok 06:00, 19:00
Sobota 08:00, 18:00
Nedeľa (september - jún) 07:30, 09:00, 10:30, 18:00
Nedeľa (júl - august) 07:30, 09:00, 20:00
Prikázané sviatky v deň prac. pokoja 07:30, 09:00, 10:30, 18:00
Prikázané sviatky v pracovný deň 06:00, 16:00, 18:00
SPOVEDANIE
Pondelok – Piatok ráno na požiadanie po sv. omši večer od 17:30
Pred prvým piatkom (štvrtok – piatok) 17:00
Sobota 07:30, 17:30
ADORÁCIA
Štvrtok 16:45 – 17:45
Prvý štvrtok v mesiaci 09:00 – 11:45, 16:00 – 17:45
Nedeľa (september – jún) 18:45 – 19:45
RUŽENEC
Pondelok, Utorok, Streda
17:20
Štvrtok (s rozjímaniami) 17:00
Piatok 17:20
Sobota 07:20, 17:20
Nedeľa 06:50, 17:20
VEČERNÉ CHVÁLY
Pondelok - Štvrtok, Sobota 18:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:
- Časový rozpis jednotlivých aktivít je informatívneho charakteru
a môže byť v prípade  potreby upravený - prípadné zmeny môžete zistiť v časti
Oznamy, kde sú umiestnené farské oznamy a aktuálny rozpis svätých omší.

Návrat na začiatok stránky...

 


 

NAJ.sk