DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Zvolen | Tlačiť |

Združenie pôsobí vo farnosti Západ od roku 1999. Ako už názov hovorí, je to spoločenstvo detí a hlavne mládeže, ktorá pracuje na rôznych akciách, aktivitách, pracuje na svojom duchovnom raste i raste svojich zverencov a to všetko na báze dobrovoľníctva. Naši mladí animátori zastupujú v stredisku rôzne úlohy a povinnosti, čo ich vedie k zodpovednosti a samostatnosti. Hlavnou súčasťou DOMKY sú pravidelné stretká detí so svojimi animátormi, ktorí sa im venujú ako po stránke duchovnej, tak i po stránke fyzickej a to prostredníctvom hier, športových akcií, rôznych výletov či aktivít. Hlavu DOMKY predstavuje predsedníctvo, ktoré zasadá raz mesačne a rieši najdôležitejšie otázky vedenia organizácie.

Predseda:

Jakub Matlák

Sídlo združenia:

Novozámocká 73, 960 01 Zvolen

Viac informácií nájdete na adrese:

Cool + Smile + Wink .  .  .

 

 

NAJ.sk