Vitajte na stránkach farnosti Zvolen-Západ

 

Týždeň modlitieb za jednotu
/18.-25.1.2017/

Prosíme o dar, za ktorý sa modlil Pán Ježiš pri Poslednej večeri, pred svojím utrpením: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal” (Jn 17,21).

Jednota, o ktorú sa snažíme, nemôže byť len výsledkom našich snažení, ale je predovšetkým darom zhora - darom,
o ktorý treba prosiť.

 

 

 


Farské oznamy


Liturgický kalendár (16.-22.1.2017):

Utorok
Sobota
Nedeľa

17.1.2017
21.1.2017
22.1.2017

Sv. Antona, opáta
Sv. Agnesy, panny a mučenice
3.  cez rok A

Spomienka
Spomienka


Oznamy:

 • V nedeľu 15.1.2017:
  • o 15:00 hod. sa v kostole na Sekieri  uskutoční novoročný koncert  kresťanského zboru KREDO – VIRUJU /viac na výveske/.
 • V utorok 17.1.2017:
  • sa  o. Akvinas dožíva 102 rokov, sv. omšou o 18:00 hod. poďakujeme Bohu za dar jeho života,
  • o 19:30 hod. bude stretnutie farskej pastoračnej rady.
 • Vo štvrtok 19.1.2017:
  • o 16:00 hod. bude stretnutie seniorov s br. Albertom. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • V piatok 20.1.2017:
  • o 20:00 hod. bude stretnutie farskej ekonomickej rady.
 • V sobotu 21.1.2017:
  • o 10:00 hod. pokračuje príprava detí na 1. Sv. prijímanie.

 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 5
  p. Babicovej.
 • 18.- 25.1.2017 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • 22.1.2017 o 11:00 hod. všetkých pozývame na ďakovnú slávnosť do dominikánskeho kostola v Košiciach /pričlenenie dominikánského kostola v Košiciach k Bazilike Sancta Maria Maggiore, ukončenie 800-ročnice od založenia rehole/.
 • Dominikáni a farnosť Dunajská Lužná pozývajú na púť do  Fatimy. Termín 29.4.-3. 5.2017 letecky /viac na výveske/.
Rozpis svätých omší:

DEŇ

ČAS

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE

CELEBRUJE

SPOVEDÁ

Pondelok
16.1.

06:00

† syn Ferdinand

Albert

Na požiadanie

18:00

† Mária, Mária

Filip

Albert

Utorok
17.1.

06:00

† manžel Ferdinand

Filip

Na požiadanie

18:00

† Jozef

Reginald

Filip

Streda
18.1.

06:00

† rodina

Dominik

Na požiadanie

18:00

PB pre Zuzanu

Šimon

Dominik

Štvrtok
19.1.

06:00

† Ján, PB pre rodinu

Šimon

Na požiadanie

18:00

PB pre Angelu s rodinou

Dominik

Šimon

Piatok
20.1.

06:00

Poďak. za 50 r. života pre Evu

Rajmund

Na požiadanie

18:00

† rodičov z oboch strán

Šimon

Rajmund

Sobota
21.1.

06:00

†† OP

Albert

Albert

18:00

† Jozef a rodičia

Dominik

Na požiadanie

Nedeľa
22.1.

07:30

† Margita

Albert

Nespovedáme

09:00

Za našu farnosť

Albert

10:30

PB pre Lenku s rodinou

Šimon

18:00

† Ivan a PB pre rod.

Šimon


Do Vašej pozornosti dávame

Zo života farnosti

Prierez aktivít farnosti môžete vidieť v časti Fotogaléria...

· Nedeľa 23.10.2016 je misijná:

· pri všetkých sv. omšiach sa koná zbierka na misie. Všetkým darcom PBZ.

· Vo štvrtok 27.10.2016:

· o 16:00 bude stretnutie s br. Albertom.

· Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti na prípravu k 1. sv. prijímaniu v našej farnosti, nech ich nahlásia v zákristii alebo farskej kancelárii do konca októbra.

· O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 5 pod vedením
p. Babicovej.

 

Vyhľadávanie

Liturgia na dnes

Oficiálna stránka slovenských Dominikánov

Oficiálna stránka rehole Dominikánov

Kto je pripojený

Máme online 3 hostí 

 

NAJ.sk