Vitajte na stránkach Farského úradu Zvolen-Západ


Aleluja, radujme sa, Ježiš Kristus z mŕtvych vstal !


Odporúčame do Vašej pozornosti
  • modlitba sv. ruženca - vo formáte mp3
  • informácie o dianí vo farnosti v sekcii - Oznamy
  • tematické kázne bratov Dominikánov
  • Sekcia pre mládež pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom KVETNÝ VÍKEND 2014.
    Motto stretnutia znie: „BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO.“
    Program začne sv. omšou vo farskom kostole o 18:30 hod. ktorú bude celebrovať generálny vikár Mons. Branislav Koppal. Hlavnými hosťami na katechézach budú o. Marián Bublinec a o. Martin Félix. V ponuke budú i workshopy na rôzne témy: identita ženy, závislosti a cesta z nich. Boží pohľad na financie, chaos v chápaní muža a ženy v súčasnej dobe, modlitba, konkrétna pomoc charite a hospicu. Modlitebná vigília so začiatkom o 19:30 hod je otvorená pre verejnosť. Program vyvrcholí sv. omšou na Kvetnú nedeľu s hlavným celebrantom o. biskupom Mariánom Chovancom o 09:45 hod. vo farskom kostole, ktorý sa potom osobne stretne s mladými i na dialógoch. Registrovať sa je možné elektronicky na stránke www.dcmmajak.sk.
  • CHARITA SV. ALŽBETY VO ZVOLENE ponúka v pôstnom čase do každej rodiny časopis Ročenka, v ktorom opisuje a hodnotí svoju činnosť za uplynulý rok 2013. Počet núdznych v našom meste rastie, ale aj charita stále rozširuje svoju činnosť. Funguje však na základe darov, sponzorstva a dobrovoľníckej činnosti. Je dobré, ak sme informovaní a máme informácie z pravého zdroja, môžeme tak zaujať vlastný postoj, za čo sme aj zodpovední. V Ročenke je tlačivo na 2% z daní (kto by chcel takýmto spôsobom podporiť). A je tam aj obálka ktorá sa stala tradíciou, pre dobrovoľný finančný príspevok vo výške niečoho, čoho sa v pôste dokážeme zrieknuť v prospech chudobných. Obálky sa  prinášajú do kostola na zelený štvrtok a stávajú sa obetným darom. Za všetkých darcov je na zelený štvrtok obetovaná sv. omša.
  • pripravili sme pre Vás:

Zo života farnosti

V piatok 24.1.2014 po mládežníckej sv. omši sa Oľga Staňová podelila o svoje osobné svedectvo, v ktorom nám vyrozprávala o tom, ako sa od ľudového liečiteľstva dostala ku kresťanstvu. V rámci svojho vystúpenia zdôraznila silu Božej ochrany a zároveň vyjadrila svoj názor, v ktorom konkretizovala nástrahy v našom kresťanskom živote. Kto sa toho zúčastnil vie, že to nebola žiadna nudná prednáška -  potvrdila to aj neutíchajúca živá diskusia...


Adventné roráty 2014 - videozáznam.


Jesenný víkend 8. - 10. novembra 2013 sa miništranti z našej farnosti stretli na Ábelovej, kde zažili historicky prvú miništrantskú duchovnú obnovu. Pod vedením animátorov a hlavne pod duchovným vedením fr. Damiána J. Mačuru OP sa spoločne zamýšľali nad tým, čo to znamená byť pravým hrdinom a prakticky to videli na príklade sv. Šebastiána a sv. Juraja, ktorí boli hlavnými postavami tejto obnovy. Samozrejme, že naše spoločenstvo sa utužilo aj pri spoločnej modlitbe liturgie hodín, kajúcej pobožnosti, adorácii a sv. omši. No nechýbalo vynikajúce jedlo a zábava rôzneho typu, či už pri kartových hrách, skrývačkách alebo pri odvážnom skákaní cez seno  Smile. Atmosféra bola celý čas veľmi dobrá, až sa zúčastneným nechcelo vrátiť domov  Wink. Dúfame, že to nie je naša posledná spoločná akcia a že to, čo sa tu začalo, bude zdarne pokračovať a prinesie bohaté ovocie. Preto všetkých zbožných čitateľov tohto článku prosíme o modlitby za našich miništrantov. A tých, ktorí by chceli začať miništrovať, pozývame na naše miništrantské stretká a do nášho spoločenstva byť blízko pri Pánovi.

- všetky fotografie zo stretka.

 


 

Meditácia na dnes

Liturgia na dnes

Oficiálna stránka rehole

Počasie

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 162344

Kto je pripojený

Máme online 1 hosťa 

 

NAJ.sk