Vitajte na stránkach Farského úradu Zvolen-ZápadOdporúčame do Vašej pozornosti
  • modlitba sv. ruženca - vo formáte mp3
  • informácie o dianí vo farnosti v sekcii - Oznamy
  • v dňoch 10.-12. októbra 2014 sa uskutočnia duchovné cvičenia mužov v Kontemplatívnom centre Rehole dominikánov v Ábelovej, je potrebné aby sa záujemcovia nahlásili v sakristii
    - ženy povzbuďte svojich mužov k tomu, aby sa prihlásili a pre svoje váhanie o túto príležitosť neprišli...
  • púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne:

30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy
do Národnej svätyne
Panny Márie Sedembolestnej - Šaštín

Program púte:

09:30 
09:45
10:30
11:30
11:40

12:15

- možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
- modlitba posvätného ruženca
- sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
- zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
- predstavenie dekanátov, dekan s jednou rodinou prevezmú od otca biskupa exhortáciu „Evangelii gaudium“
- požehnanie, záver

Doprava:

Odchod autobusu farnosti Zvolen – Západ spred Billy o 05:00 ráno. Cena: 7 €

Ďalšie informácie - kontakt:

Eva Marochničová 0908 917 270.


Zo života farnosti


Prierez vybratých aktivít farnosti
môžete vidieť v časti Fotogaléria...

 

Meditácia na dnes

Liturgia na dnes

Oficiálna stránka rehole Dominikánov

Kto je pripojený

Máme online 12 hostí 

 

NAJ.sk